V celotni zgodovini človeštva so mesta rasla, cvetela, druga pa obubožala in sčasoma izginila. Nič drugače ni niti zdaj!

V revnejših mestih je stopnja brezposelnosti še vedno izjemno visoka, družbene razlike ogromne, zdravstvo in varnost sta na nizki ravni, stopnja kriminala pa na visoki. Prebivalcem ne preostane nič drugega, kot da čakajo na boljše čase ali pa se odselijo, kar pa je tudi glede na ekonomske razmere velikokrat utopična ideja.

Robert Muggah, raziskovalec v think tanku brazilskega Inštituta Igarape, je našel 11 dejavnikov, ki vplivajo na družbeni in gospodarski obstoj mest. Poimenoval jih je fragility oziroma ogroženost. Uporabil je podatke United Nations University, Svetovnega ekonomskega foruma in SecDev ter oblikoval zemljevid najbolj ogroženih svetovnih mest. Modre pikice označujejo stabilno stoječa mesta, rdeče pa ogrožena.

Muggah je pod drobnogled vzel 20 mest ter stopnjo ogroženosti ocenil z 1 do 4 – 1 predstavlja najnižjo stopnjo ogroženosti, 4 najvišjo. Mogadiš je edino mesto, ki je doseglo stopnjo 4, so pa še nekatera, ki so prejela oceno 3,9.

Mesta Kitajske, Japonske in Južne Koreje ostajajo zelo stabilna. Še posebej izstopajo mesta dežele vzhajajočega sonca. V Evropi smo za zdaj tudi še varni, medtem ko so mesta, ki so izpostavljena vojnim razmeram (Afrika, Srednji Vzhod) na hudem udaru.

Galerija slik – Mesta, ki bodo verjetno izginila