3. Taj Umaid Bhawan Palace Jodhpur – Jodhpur, Indija

3. Taj Umaid Bhawan Palace Jodhpur – Jodhpur, Indija

3. Taj Umaid Bhawan Palace Jodhpur – Jodhpur, Indija

Foto: Taj Umaid Bhawan Palace Jodhpur