Naša imena so veliko več kot le kombinacija črk, po katerih se ločimo drug od drugega. Vendar, kako to deluje?

Si vedel, da je tvoje ime s tvojim videzom povezano bolj, kot si misliš? V pariško študiji, ki so jo objavili v znanstveni reviji Journal of personality and social psychology, so ugotovili, zakaj je tako.

V študiji so udeležencem pokazali osebne fotografije neznancev. Nato so morali udeleženci med štirimi imeni izbrati tistega, ki bi ga pripisali osebi na fotografiji. Posameznikom iz Severne Amerike so na primer pokazali sliko belopolte ženske, spodaj pa so bila našteta imena, ki so v Severni Ameriki neko pogosta (npr. Claire, Deborah, Emily in Melissa). Tako je pravilno ime vsak posameznik po naključju lahko izbral v 25 %. Vendar pa so posamezniki pravilno ime izbrali v kar 40 % primerov, kar je veliko več, kot če bi šlo le za naključje.

Če povzamemo drugače: na Erikih je pač nekaj, kar je videti kot Erik, na Anah nekaj zelo »anastega« in na Suzanah nekaj, zaradi česar jih mečemo v isti predal. Teorija za to ugotovitvijo je, da so vsa imena nasičena z določenimi stereotipi, ki vplivajo na vedenje (in posledično videz) posameznika.

Povezava med imeni in stereotipi je odvisna od družbenega okolja. To je potrdilo dejstvo, da so posamezniki pravilno povezali ime s fotografijo osebe zgolj takrat, ko je šlo za posameznike iz njihove kulture.