Močna ženska se zna postaviti zase, pomoč pa išče le takrat, ko presodi, da je to pametno. Vprašanje je, zakaj je tako?

Ljudje smo socialna bitja, ki na mnogih področjih ne moremo brez sodelovanja ter medsebojne pomoči. Zato ni nič sramotnega, če se naslonimo drug na drugega ter si pomagamo. Vendar pa je kljub temu pomembno, da se vsak posameznik potrudi poskrbeti zase. Močne ženske se za dosego sojih ciljev zanesejo same nase. To so ženske, ki so prebrodile težke izkušnje in iz njih izšle s pokončno glavo ter zvišanim samospoštovanjem.

Same določajo tok svojega življenja ter se ne prepuščajo konformizmu in splošnim socialnim normam samo zato, ker je to lažje. Takšna ženska pozna svoje potrebe ter se jih ne boji zadovoljiti, hkrati pa je sposobna požrtvovalnosti in zadrževanja s ciljem, da pomaga drugim. Jasne so ji tudi lastne omejitve ter se ne žre do živega, če kakšen boj pač izgubi – to je navsezadnje del življenja in koristna priložnost za učenje in rast. Močna ženska, ki se zanaša sama nase, se ne boji upreti osebam, ki jo želijo ponižati ali jo odvrniti od cilja. Drugim zna postaviti meje, zna pa tudi sprejeti in ljubiti druge.

Močna ženska verjame vase