Tudi v 21. stoletju so polemike o tem, ali življenje po smrti obstaja ali ne – kozmolog in fizik Carroll podaja naslednje razloge, zakaj je posmrtno življenje nemogoče.

Tisti, ki verjamete, da življenje po smrti obstaja, boste morali o tej temi še malo razmisliti, saj mnogi znanstveniki trdijo, da se moramo sprijazniti z dejstvom, da se naše življenje po smrti konča.

Sean Carroll, kozmolog in profesor fizike na Kalifornijskem inštitutu za tehnologijo, pravi, da so zakoni fizike, na katerih temelji vsakdanje življenje, popolnoma razumljivi – če bi želeli doseči življenje po smrti, pa bi naša zavest morala biti popolnoma ločena od našega telesa.

Človeška zavest je, kot pravi, sestavljena iz atomov in elektronov. Nekatere oblike zavesti so še zmeraj prisotne v možganih, tudi ko telo ni več živo, toda ti atomi in elektroni se soočajo z nepremagljivimi ovirami. Ni načina, da bi se te oblike zavesti ohranile v naših možganih tudi po tem, ko umremo.

Izhajajoč iz kvante teorije polja, pravi Carroll, za vsako vrsto delcev obstaja eno polje v vesolju – eno za protone, drugo za elektrone in druge vrste delcev. Če bi posmrtno življenje obstajalo, bi kvantni testi razkrivaliduhovne delce” in “duhovne sile“, a jih, kot pravi Carroll, nikoli niso.