Če ste v življenju že opazili 4-peresno deteljico, imate veliko sreče. A kaj potem velja za tiste, ki jim je pot prekrižala deteljica s petimi, šestimi ali devetimi listi?

Deteljice, ki imajo več kot tri liste, so redke in je verjetnost, da jo najdete 1 proti 10.000 – z njimi so povezana tudi številna verovanja, pri čemer je najbolj prepoznavno tisto, ki pravi, da 4-peresna deteljica najditelju prinaša srečo.

Kako pogosto jo najdeš ti?

Verovanja, povezana z detelicami, naj bi izhajala že iz časov stvarjenja sveta. Eva naj bi obrala 4-peresno detelico, ki jo je s seboj vzela kot spomin iz Rajskega vrta. V srednjeveški tradiciji naj bi detelice najditelju omogočile, da vidi vile in izkusi neverjetne moči. Sveti Patrik naj bi jih uporabljal kot učno gradivo, s katerim je ljudem na poljuden način razložil krščanstvo: eden list je predstavljal Očeta, drugi Sina, tretji Svetega Duha – vse troje na četrtem listu pa Boga.

Detelice s štirimi listi so redke in še danes ni povsem jasno, kaj se zgodi, da zraste še četrti list. Raziskovalci pravijo, da verjetno gre za mutacijo gena, ki ga ni mogoče potlačiti.

Z deteljicami so povezana mnoga ljudska verovanja.

Sreče ne prinašajo le deteljice s 4, pač pa tudi s 6, 8 in 9 listi. Več listov naj bi po nekaterih verovanjih pomenilo tudi več sreče, in sicer naj bi prinesle vero, upanje, ljubezen, denar in srečo. Vendar, če boste na sprehodu naleteli na deteljico s 5 ali 7 listi, se je morate znebiti, ker naj bi povzročala nesrečo.

Ob tem velja poudariti, da bi naj več sreče prinašala deteljica, ki jo najdete naključno, torej nima smisla, da jo načrtno iščete. Ko najdete svojo srečno deteljico, jo odtrgajte in zavijte v svilen robec. S seboj jo vzamite vsepovsod, o tem pa ne govorite z nikomer.