Od nekdaj velja, da je mladost najlepše življenjsko obdobje. Pa je temu res tako? Vse več mladih s svojim življenjem ni zadovoljnih. Po izsledkih nove raziskave še nikoli niso bili tako nesrečni kot dandanes.

Nova raziskava, ki so jo opravili pri Prince’s Trust, je ugotovila, da se raven sreče pri mladih vztrajno niža. Še več – mladi so nesrečni kot še nikoli doslej.

Anketa, ki jo izvajajo že od leta 2009, je zajemala 2194 udeležencev, starih od 16 do 25 let. Razkrila je razloge, zaradi katerih so mladi tako nesrečni.

1. Razočaranje nad trgom dela

Na trgu dela je težko najti službo, v kateri bi mladi lahko unovčili svoj potencial.

Čeprav so mladi sposobni doseči marsikaj, so prisiljeni delati v službah, ki jim niso po godu. Kar 28 % mladih ne želi opravljati svoje trenutne službe, medtem ko jih 73 % meni, da imajo potencial za boljšo službo. Vse skupaj se odraža v znižani samozavesti.

2. Slabo udejanjanje ambicij

Mladi so sicer ambiciozni, ampak hkrati tudi pesimistični ob pogledu na svojo prihodnost. Kar 67 % meni, da bi lahko trenutno delali več stvari, ki bi pripomogle k uspešnejši karieri.

3. Usihajoče upanje za prihodnost

Mladi so vse bolj razočarani nad priložnostmi, ki jih ponuja življenje.

Ekonomska in politična negotovost vplivata na mišljenje mladih, da nad svojim življenjem nimajo nadzora. Skoraj polovica jih meni, da bo v prihodnosti vse manj priložnosti za službo.

4. Služba vpliva na počutje

Zaradi pritiskov turbulentnega trga dela je težko ostati pozitiven. Služba je zelo povezana s počutjem posameznika. 61 % mladih meni, da jim daje bistvo obstoja.

5. Razlike med spoloma

Ženske nad seboj izvajajo več pritiska kot moški.

Opazna je razlika v mišljenju med obema spoloma. Ženske nad seboj izvajajo več pritiska kot moški, obenem pa bolj verjamejo, da je nizka samozavest razlog za slabši uspeh.

Star pregovor pravi, da ‘na mladih svet stoji‘. Prav zato se bodo morali državni organi in različne organizacije v prihodnosti bolj potruditi, da motivirajo mlade pri načrtovanju življenjske poti. Ob investiranju v izobraževanje je nujno, da se mladostnikom ponudi več priložnosti za razvoj kariere. Družba mora težiti k temu, da se mladi v njej ne bodo počutili brezvoljno.